שירותי החברה

חברת איינשטיין שריר מספקת מגוון שירותי ניהול פרויקטים ופיקוח:

  • ניהול פרויקטים ופיקוח.
  • בניית תקציבים, ותקציבי ביצוע.
  • הכנת לוחות זמנים, מעקב ועדכון בהתאם להתקדמות הביצוע.
  • ניהול צוותי הפרויקטים, מהנדסי ביצוע, קבלני משנה ומנהלי עבודה.
  • אישור חשבונות חלקיים וסופיים למזמיני עבודה, קבלן ראשי וקבלני משנה, ספקים, ונותני שירות.
  • ניהול רכש וקניינות, החתמת חוזים.
  • תאום וביצוע מול מתכננים ומזמיני עבודה.
  • תמחור אומדנים, והוצאת מכרזים.
  • חישובי כמויות.