תשתיות - רחוב המלאכה כרמיאל

סלילת רחוב המלאכה והרחובות המסונפים אליו, כלל בניית מדרכות, אי תנועה וכו'. 
העבודה בוצעה עבור עיריית כרמיאל וכללה עבודות תיאום וביצוע מסובכות, בתוך רחוב פעיל ומוקף מפעלים.