מפעל - קמח שטיבל

הפרויקט: יצירת 8 סילוסים לאחסון חיטה.
הסילוסים נוצקו באמצעות תבניות מחליקות שהובאו מאוסטריה. כולל צוות טכנאים שליווה את הפרויקט.
העבודה כללה ביצוע עבודות קונסטרוקציה מורכבות, עבודות חשמל ועבודת התקנת מערך קבלת חיטה ושינוע, שיובא משוויץ והותקן על ידי עובדים ישראלים בליווי שוויצרי.

היזם הוא- חברת שטיבל.
אדריכל/קונסטרוקטור- משרד משה פאר.
קבלן- חברת תימורים