בניה רוויה - עמיגור – דרך השלום ת"א

פרוייקט בניה רוויה . דרך השלום ת"א – עמיגור