מפעל - ניסטק

בניית מפעל ניסטק במעלות בשטח של 10,000 מטר. המפעל נבנה בסטנדרט גבוהה על ידי חברת מ.ס.ט 
אדריכל- יורם פופר.
הבנייה כללה תכנון וביצוע מערכות חשמל ומיזוג מתקדמות.