מבנה ציבור - מבנה רב תכליתי דמיידה

מבנה של 250 מ"ר ביישוב דמיידה. תכנון המבנה מורכב וכולל תקרות גבוהות עם אלומיניום מיוחד וגגות כיפה.
ביצוע המבנה כלל מתן פתרונות ותימוך קורות וניקוז מורכבות.
תוכנן על ידי האדריכל גבי מגן.
נבנה עבור מ.א. משגב.
הקבלן – אבי פינקו